Ralph Mens

'Ik ben trots op onze medewerkers die meedoen'

Tekst Joef Sleegers
Beeld Patrick Siemons Fotografie

Vijf werkgevers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bieden taallessen aan hun personeel aan. Bij Binder Groenprojecten en GKB Groep gaat het om vijftig medewerkers. Welke cursus gevolgd wordt, hangt af van het huidige taalniveau van de medewerker.

Op 5 maart vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst ‘Tijd voor Taal’ tussen de vijf werkgevers. Het zijn, naast de twee groenvoorzieningsbedrijven, een aannemer, een gemeentelijk afvalbedrijf en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten (BAR-organisatie).

Kijk, een quote!

Volgens Hans van den Brule, directeur bij de BAR-organisatie, zorgt een betere taalbeheersing voor gelukkigere mensen, zowel zakelijk als privé. „Wij merken dat als mensen teksten niet goed kunnen begrijpen, ze zich vaak dom voelen. En dat beïnvloedt de manier waarop ze in de maatschappij staan en in hun werk functioneren.”

Waar slaat dit op?

Veel medewerkers begrijpen soms niet wat er in een brief of email staat en kunnen die dus ook niet goed beantwoorden. Van den Brule geeft aan dat werkgevers meemaken dat medewerkers een onduidelijke mail sturen naar een collega, die vervolgens door hem niet foutloos kan worden gelezen. Er ontstaat een misverstand waardoor medewerkers werkzaamheden verkeerd uitvoeren.

Volgens Van den Brule zou het mooi zijn als meer gemeenten en bedrijven dit soort taalcursussen gaan geven. „De huidige subsidiepot staat tot 1 juli dit jaar open, daarna niet meer. Wel verwacht ik dat er in 2019 weer een subsidiepot open zal gaan.” Volgens de directeur van de BAR-organisatie hangt de slagingskans van dergelijke taalcursussen sterk af van de kwaliteit van de taalaanbieder en het enthousiasme van de taaldocent. „Ook is het belangrijk dat je als bedrijf of samenwerkingsverband een goede promotiecampagne opzet én daarbij zeker geen stigmatiserende toon aanslaat.”

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven, die ook betrokken is bij ‘Tijd voor Taal’, hebben medewerkers waarvan de taalbeheersing beter is, meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze hun werk beter uitvoeren. Ook zijn ze over het algemeen gezonder en hebben ze minder financiële problemen. Je zou denken dat het wel meevalt met de taalachterstand van medewerkers van bedrijven in Nederland, maar dat is niet het geval. Volgens de stichting hebben maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen of schrijven of met allebei.

Facebook
Tijdens de bijeenkomst komt ook wethouder Hans van der Graaff van de gemeente Albrandswaard aan het woord. „Wij als gemeente zijn erg blij dat bedrijven deze filosofie hebben en de taalbeheersing van het personeel willen verbeteren. Dit taalproject ‘Tijd voor Taal’ heeft een steeds grotere omvang gekregen en daar zijn wij alleen maar blij om.” Van der Graaff ziet ook dat binnen gemeentes het appen, twitteren en gebruikmaken van Facebook steeds meer toeneemt. „Ook bij bedrijven zie je dat van deze communicatievormen steeds meer gebruik gemaakt wordt. En dan is het belangrijk dat op een correcte en juiste manier gecommuniceerd wordt.”

Volgens Arjan Kraaijeveld, directeur van GKB Groep uit Barendrecht, heeft zijn personeel echt zin om aan deze taalcursus te beginnen. Kraaijeveld is inmiddels de derde generatie bij het Barendrechtse familiebedrijf. „En dat is ook een belangrijke reden voor ons om mee te doen. We zijn echt een familiebedrijf en dus ook vanuit onze roots sociaal ingesteld.”

De BAR-organisatie benaderde de GKB Groep in de zomer van 2017 om mee te doen aan de taalcursussen. Kraaijeveld: „Omdat het bij een familiebedrijf niet alleen gaat om het rendement en de financiële kant van een bedrijf besloten wij om mee te doen. En als een medewerker privé goed functioneert, waar taal enorm aan bijdraagt, dan functioneert hij in zijn werk meestal ook goed.”

GKB Groep zit met haar ziekteverzuim erg laag. Toch wil het bedrijf nog meer. Kraaijeveld: „Wij werken steeds meer levensloopgericht. Dat is ook waar de overheid naar streeft. Dus als mensen lichamelijk hovenierswerkzaamheden niet meer aankunnen, is het handig als ze voldoende bagage hebben om een andere functie aan te kunnen.”

Vijf werkgevers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bieden taallessen aan hun personeel aan. Bij Binder Groenprojecten en GKB Groep gaat het om vijftig medewerkers. Welke cursus gevolgd wordt, hangt af van het huidige taalniveau van de medewerker.

Op 5 maart vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst ‘Tijd voor Taal’ tussen de vijf werkgevers. Het zijn, naast de twee groenvoorzieningsbedrijven, een aannemer, een gemeentelijk afvalbedrijf en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten (BAR-organisatie).

Kijk, een quote!

Volgens Hans van den Brule, directeur bij de BAR-organisatie, zorgt een betere taalbeheersing voor gelukkigere mensen, zowel zakelijk als privé. „Wij merken dat als mensen teksten niet goed kunnen begrijpen, ze zich vaak dom voelen. En dat beïnvloedt de manier waarop ze in de maatschappij staan en in hun werk functioneren.”

Waar slaat dit op?

Veel medewerkers begrijpen soms niet wat er in een brief of email staat en kunnen die dus ook niet goed beantwoorden. Van den Brule geeft aan dat werkgevers meemaken dat medewerkers een onduidelijke mail sturen naar een collega, die vervolgens door hem niet foutloos kan worden gelezen. Er ontstaat een misverstand waardoor medewerkers werkzaamheden verkeerd uitvoeren.

Volgens Van den Brule zou het mooi zijn als meer gemeenten en bedrijven dit soort taalcursussen gaan geven. „De huidige subsidiepot staat tot 1 juli dit jaar open, daarna niet meer. Wel verwacht ik dat er in 2019 weer een subsidiepot open zal gaan.” Volgens de directeur van de BAR-organisatie hangt de slagingskans van dergelijke taalcursussen sterk af van de kwaliteit van de taalaanbieder en het enthousiasme van de taaldocent. „Ook is het belangrijk dat je als bedrijf of samenwerkingsverband een goede promotiecampagne opzet én daarbij zeker geen stigmatiserende toon aanslaat.”

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven, die ook betrokken is bij ‘Tijd voor Taal’, hebben medewerkers waarvan de taalbeheersing beter is, meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze hun werk beter uitvoeren. Ook zijn ze over het algemeen gezonder en hebben ze minder financiële problemen. Je zou denken dat het wel meevalt met de taalachterstand van medewerkers van bedrijven in Nederland, maar dat is niet het geval. Volgens de stichting hebben maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen of schrijven of met allebei.

Facebook
Tijdens de bijeenkomst komt ook wethouder Hans van der Graaff van de gemeente Albrandswaard aan het woord. „Wij als gemeente zijn erg blij dat bedrijven deze filosofie hebben en de taalbeheersing van het personeel willen verbeteren. Dit taalproject ‘Tijd voor Taal’ heeft een steeds grotere omvang gekregen en daar zijn wij alleen maar blij om.” Van der Graaff ziet ook dat binnen gemeentes het appen, twitteren en gebruikmaken van Facebook steeds meer toeneemt. „Ook bij bedrijven zie je dat van deze communicatievormen steeds meer gebruik gemaakt wordt. En dan is het belangrijk dat op een correcte en juiste manier gecommuniceerd wordt.”

Volgens Arjan Kraaijeveld, directeur van GKB Groep uit Barendrecht, heeft zijn personeel echt zin om aan deze taalcursus te beginnen. Kraaijeveld is inmiddels de derde generatie bij het Barendrechtse familiebedrijf. „En dat is ook een belangrijke reden voor ons om mee te doen. We zijn echt een familiebedrijf en dus ook vanuit onze roots sociaal ingesteld.”

De BAR-organisatie benaderde de GKB Groep in de zomer van 2017 om mee te doen aan de taalcursussen. Kraaijeveld: „Omdat het bij een familiebedrijf niet alleen gaat om het rendement en de financiële kant van een bedrijf besloten wij om mee te doen. En als een medewerker privé goed functioneert, waar taal enorm aan bijdraagt, dan functioneert hij in zijn werk meestal ook goed.”

GKB Groep zit met haar ziekteverzuim erg laag. Toch wil het bedrijf nog meer. Kraaijeveld: „Wij werken steeds meer levensloopgericht. Dat is ook waar de overheid naar streeft. Dus als mensen lichamelijk hovenierswerkzaamheden niet meer aankunnen, is het handig als ze voldoende bagage hebben om een andere functie aan te kunnen.”

Wat een rare vogel!

Taalcursus kent
vier niveaus

De taallessen worden gegeven door taalaanbieder Delken & Boot Nederlandse taal en cultuur. Het hele project ‘Tijd voor Taal’ wordt voor 67% gefinancierd met subsidies van het Rijk, de resterende kosten worden gedragen door de vijf bedrijven, afhankelijk van het aantal deelnemers van hen dat meedoet aan de taallessen.

De taallessen worden één keer in de veertien dagen gegeven, in totaal zo’n twintig keer. Medewerkers met dezelfde leerbehoefte zitten in één groep. In totaal doen er 160 medewerkers mee van vijf bedrijven. Er zijn vier niveaus. Niveau 1 is de beginnersgroep voor analfabeten die drie deelnemers telt. Niveau 2 telt drie groepen; de basiscursus waarbij ook veel onderwerpen worden besproken die met taal in de thuissituatie hebben te maken. De meeste medewerkers zitten in niveau 3 en 4 (gevorderden). Hierbij gaat het in de werksituatie bijvoorbeeld om het lezen en schrijven van veiligheidsprotocollen en arbovoorschriften, en werkinstructies lezen.

Mitsen en maren
Aan de tool, die tot stand gekomen is met hulp van Royal FloraHolland en gefinancierd werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, kleven ook mitsen en maren. Zo is het volgens onderzoeker Jan Benninga van Wageningen Economic Research, die betrokken was bij de ontwikkeling van het instrument, belangrijk dat de tool jaarlijks een update krijgt. „Neem een land als Turkije, dat behoorlijk wat ’sierteeltpotentie’ heeft. Geopolitiek gezien is het er best on-rustig, waardoor het minder aantrekkelijk is om je er te vestigen. Poli-tieke stabiliteit kan in sommige landen zomaar veranderen, denk bijvoorbeeld ook aan Kenia. Dat moet je dus in de gaten houden.”

Daarnaast is de weging van de verschillende vestigingsfactoren belangrijk. „Een land als Marokko is qua klimaat ideaal voor sierteeltproductie. Maar op de factor overheid scoort het land relatief laag. Je hebt er allerlei ondoorzichtige en ingewikkelde regels. Bovendien loop je er tegen grote cultuurverschillen aan.”

Minpunt aan de tool is volgens Benninga de beschikbaarheid. „Momenteel heeft alleen Royal FloraHolland de beschikking over de tool. Kwekers moeten dus de afdeling Marktonderzoek van de veiling benaderen om er gebruik van te kunnen maken. Het zou echter mooi zijn als de tool ook beschikbaar komt voor teeltadviseurs.”

Behalve Nederland hebben Colombia (foto) en Kenia momenteel het beste vestigings klimaat voor telers van snijbloemen en/of potplanten. Maar er zijn meer landen met ’sierteeltpotentie’.


  Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.tuinenlandschap.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
 • Ralph Mens

  Vorige

  1.


  Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.tuinenlandschap.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
 • Ralph Mens

  Volgende

  1.